Sikkerhetsrådgivning

I en sikkerhetsrådgivning går vi gjennom blant annet brannmuroppsett og foreslår risiko reduserende tiltak. En nyinstallert brannmur inneholder ofte mange feil konfigurasjoner og regler som kan åpne opp for sårbarheter. Det gjelder også en brannmur som har vært i drift over en lengre periode.

Vi anbefaler jevnlig revisjon for å sikre at eventuelle sikkerhetshull oppdages. DigitalSpinners sikrer at din brannmur er oppdatert, konfigurert og tilpasset dine krav for optimal sikkerhet og ytelse. Eksempel på feil konfigurasjon:

  • Det mangler Drop regler som tillater unødvendig trafikk.
  • Åpninger som tillater usikre protokoller som FTP og Telnet.
  • Åpninger fra eller til hele subnet som ikke er nødvendig.
  • Manglende SSL inspeksjon av trafikk.
  • Manglede Anti-virus / Anti-malware scanning.

Brannmur-revisjon baserer seg på at kunden deltar i revisjonen med dokumentasjon om eksisterende miljø og oppsett og avsluttes med en rapport som beskriver funn og forslag til endringer som kan forbedre sikkerheten.

Sikkerhetsrådgivning kan også bestå av gjennomgang av arkitektur og design av skreddersydde applikasjoner og IT nettverk. I en sikkerhetsrådgivning avtales det konkret hva arbeidet går ut på og omfanget av dette. Det leveres en sluttrapport med anbefalinger til konkrete tiltak.

I andre tilfeller kan det være snakk om bistand til å utføre en risikovurdering for eksempel. Kontakt oss for å avtale møte angående ditt behov.